Transformio pod drobnohledem

Mějte smysl v životě a budete žít déle

Čím dál tím více je slyšet, že fyzické zdraví se nedá oddělit od psychického. Pro někoho je to bohužel stále překvapení. Psychické potíže a stres v moderní společnosti nejsou vnímány jako něco důležitého, dokud se nezmění v opravdové fyzické potíže.  Často se ptáme, jak negativní emoce ovlivňují naše zdraví? Jsou opravdu tak nebezpečné?  Jaký dopad měla izolace v době...

O logoterapii

Logoterapie je léčebný přístup, který vytvořil Dr. Viktor Frankl (1905-1997), psychiatr, neurolog, přeživší holocaust a autor bestselleru A přesto říci životu ano. Logoterapie je založena na třech principech: Svoboda vůle: Lidské bytosti nejsou determinovány, ale samy se určují Vůle ke smyslu: Lidské bytosti jsou motivovány vyššími hodnotami Smysl života: Život má smysl nezávisle na našem vnímání Logoterapie se...